Thursday, September 01, 2005

1 Sep 2005

阿溥的第一次

轉眼暑假就已經結束。阿溥終於都要面對現實, 踏上職場去送死, 將自己困於一個朝九晚六, 無日無天的樊籠之中...

尋晚唔係好夠訓,

(1/07 註:點解個日記會突然間停左...?)

No comments: