Wednesday, April 11, 2007

中文輸入法之小統計

係 office 遇到同事的一個小問題﹐之後有感而發﹐好想知道大家係用邊種中文輸入法的﹐同埋幾時學的。

係倉頡?速成?五筆?大易?廣東?九方?定係...手寫?(可能你地有錢﹐係用聽寫王添呢)

係學極都唔識?定係運指如飛?係隻隻都識用﹐定係一隻都攪唔掂?

我先講。

我係用倉頡的。讀中六的時候讀 Computer Application 學的。當時 ICQ 極度流行﹐造就了一個機會給我不斷地逼自己用中文與人對答﹐因而學成。

用倉頡之前﹐係用廣東 (粵語拼音) 輸入法。呢個輸入法對於我地香港人來講﹐唔識打中文輸入法的人﹐的確係一大恩物。JING 就係「正」, PUK 就係 「仆」﹐GAAI 就係「街」﹐如此類推。

留個言來俾我八卦下?

10 comments:

Unforgettable said...

我用倉頡,都係因為ICQ而練熟了中文打字。打中文比打英文快。

又,祝你找到一份喜歡的工作。

Esaltato said...

速成,中四學。都係為左ICQ。而家都記到好多字既POSITION, 例如要按幾多下SPACE,第幾號咁。

C.M. said...

微軟拼音(即普通話拼音)2001年學。

路過 said...

我用倉頡.
因工作需要,所以學倉頡,
我想問兒家最快打倒中文字出來,
係边個中文輸入法最快呢?

Tommy said...

To Unforgettable:

咦﹐大家咁話喎!

To 嚴公子:

初次見面﹐你好!
係喎﹐好多人都係學識左一種之後就會記得按幾多下 space bar, 第幾多號。我以前用廣東的時候都係咁樣。

To CM:

果然係 CM, 連打隻字都堅過人的...
咁你講普通話咪發音好準囉?!

To 路過:

我又唔知喎....但係我覺得倉頡真係好快囉。只要一開始的時候肯一鼓作氣咁好﹐唔好「洩左度氣」﹐咁之後的修為對你來講會好有用。

其他的咩九方可能真係好快﹐但唔係部部 windows 都有嘛...呢下先係重點

C.M. said...

pu tong hua ma, hai ke yi la.

xian zai wo yong pin yin dai zi de hua, da gai yi fen zhong dou ke yi da er shi ge zhong wen zi mu.

Tommy said...你想睇死我咩

咁勁的拼音﹐唔係「還可以」啦!是「非常可以」!

Wheel said...

用果隻以前叫「簡易」,而家叫「速成」的輸入法

易亦 said...

輕鬆輸入法
詞音輸入法
注音輸入法

七十樓危危下望 said...

nei ho
ngoh hai yung kwong tung wa ping yam sue yap fat dik