Tuesday, July 29, 2008

腳痺於我如浮雲


公司贊助每日飯盒一個.....日日都係一樣
更期所限﹐要七點鐘食飯﹐但七月的香港的晚上七點﹐太陽依然燦爛......
不足中的美﹐係可以對住個大海景 (仲有填海景) 食飯
懶理其他人係身邊點睇
我腳痛﹐我要坐。我掛住職員証﹐我去邊度食飯都係大晒的

尾二果個﹐星期一晚。唔使番工﹐於是入會場掃貨。掃左半個鐘就夠鐘。完場的時候﹐全個會展的人都走﹐呢條好似洪水一樣的人流﹐非常壯觀﹐非常波瀾壯闊。通常有咁多人一齊行﹐速度通常都會非常之蟻欄﹐但今次人人趕搭車﹐人人趕食飯﹐咁多人一齊行的人流﹐流速竟然快到咁...企耐d 都會俾人流「沖走」


最後一日﹐最後一個下午。下午三時最後衝刺﹐人人都癲晒。入親來的唔係問 PS I love you 就係 Pride and Prejudice. Harry Potter 完全係過晒氣。Taschen 出的 Modern Architect, 成個 boxset 重過我個肚腩﹐不停俾人掃﹐我暗啞底拍爛晒手掌﹐心諗最好你地幫我買 Q 晒d 最 L 重的書﹐唔使我搬。
四時開始準備﹐五時吹雞趕客﹐六時仲有客人懶屎唔走盡最後一分鐘力掃平貨 - 好心啦﹐會平俾你的﹐一兩個鐘前就已經平左啦。
一路入箱﹐搬箱﹐入書﹐數書﹐搬書﹐堆書﹐Doot 機。用柏楊老先生的一句「亂﹐髒﹐吵!」
但好玩。

===============================年年去書展都係做小市民﹐今年搖身一變﹐變成一個「參展商」。Well, 我張職員証係咁寫的﹐但放心﹐間公司唔係我開的。係我開的話我會做好多改革囉。

原來拿住張參展商職員証﹐真係可以行快少少架。但係只係少少咋喎﹐我以為會有條乜鬼野職員秘道﹐原來唔係囉。只係准你揀少人d 的通道 (通常都係離開會場果條路﹐即係反方向行﹐逆流而上) 行囉。係﹐你唔使排隊唔使逼﹐但完全無縮短過距離同時間。點解時間都無短左?我入場番工的時間都唔多人﹐行邊一邊都係暢通無阻。

我地書店﹐走「高檔」路線的﹐而且仲要係賣洋鬼子寫的書﹐一定唔會放係最大的 Hall 1 啦。唔放係 Hall 1, 又唔係師奶多過兒童的「兒童館」﹐咁就多人極都有限。

而且我地的 staff ratio 真係奇高。四個格仔 (四個舖位面積) 的小檔﹐竟然每分鐘都有八九十十一個人企係度﹐都咪話唔勁。尾場的「走難日」﹐更有將近廿位同事出動﹐而且男丁盡出﹐簡直係打杖一樣。人地檔口﹐四個舖位的通常都係八九人 only, 我地竟然成廿個人密密麻麻﹐都咪話唔壯觀。

今次書展最大的得著:原來我可以企到十個鐘都唔死!

當然當然﹐箇中的腳痛,腰痛,背痛﹐抽筋﹐全身肌肉酸痛﹐昂貴的飛的士錢﹐都盡在不言中啦。

但你知嘛﹐那一刻﹐我真係好想著一件 T-shirt, 上面寫住

I survived standing 10 hours in Book Fair!

1 comment:

Anonymous said...

well done. at least you have this great experience and you have done it.