Monday, May 09, 2005

9 May 2005

我真係好 lost
好迷惘
唔知自己可以點
原來太多 choices 都係一個問題

太多條路放係自己面前
反而等於 no choice
我真係唔想再走錯路, 行錯步
我已經入左文科, 行錯第一步
我已經入左 GRM , 行錯第二步

我相信自己有才能
但係唔知邊方面

我相信自己有才能
但唔想再行錯第三步而被自己的錯誤而埋没
我唔想
我唔要

No comments: