Thursday, September 14, 2006

14 Sep 2006

前幾日去番景霖食﹐唔得囉。唔知佢做乜野突然間差左﹐米綫同雞翼都係一味靠咸﹐無味﹐仲要之後不停咁飲水。激死我。

早兩日無機會食到雲南米綫﹐走左去食「普洱」。嘩﹐d 野食出奇地好好食喎!尤其係我個雜綿米線耶! Good Good 呀!

=================

Mark mark 終於都認得我 lu, 佢呢幾次出來一見到我都勁開心咁﹐發晒癲咁跳過來我度。真係好感到欣慰。

梗係啦﹐話晒我同佢都斷斷續續咁玩左成年有多﹐咁都仲唔認得我就真係要打 pat pat

不過佢都仲係好鬼曳.....

No comments: