Monday, May 05, 2008

在晴朗的一天趕客

今朝早起身﹐試下用手提電話的鬧鐘收音機功能。鬧鐘功能呢家野其實就朝朝早都有用﹐但開收音機就未試過﹐原來只要插住個免提就用得。

九點正﹐收音機響起。我明明係眼訓到趴街﹐但都聽得一清二楚。雙眼完全唔想打開﹐但收音機播乜野都聽得一清二楚﹐神智清醒得不成比例。

正在播放的係 903. 從來未聽過「在晴朗的一天出發」﹐諗住聽下個內容係點﹐點知…

由九點正播完新聞之後一路都係廣告﹐再唔係就係廣告﹐之後跟住的都係廣告﹐終於聽到鄒凱光出來報天氣﹐然後又係廣告﹐之後都係廣告…

由九點正到九點十八分﹐都無節目內容聽過﹐我忍唔住﹐叫左一句「又係廣告!」﹐起身(一早就應該起身)﹐一怒之下熄Q左個電話﹐刷牙洗面。

我知道朝早真係電台的 Prime Time, 我想聽下你地個節目有咩內容者….使唔使咁呀。唔怪得我阿媽通常都係聽「晨光第一線」算數。

No comments: