Thursday, March 25, 2004

25 Mar 2004

諗左好多野。
思緒好亂。開始唔知自己係度做緊乜野。
其實我好想好多野都一走了之, 有好野我衣家都好唔想面對。我唔知點解我會無左好多勇氣。我唔知點解我對好多問題都應付唔來。
好大壓力。好辛苦。每當其他人覺得係呢個時候係好須要朋友來開解的時候, 我偏偏覺得我係好犯賤 - 我更加唔想其他人有事無事都好似走過黎扮晒關心我咁。好惡頂。
好灰, 好唔開心。今日係屋企番黎屋企的一程車裡面, 我諗左好多野, 前所未有咁多。明明有成個鐘頭的車程, 但係我都唔覺得長, 反而我低頭沉思之時, 好快就到左, 快到我唔想落車。我根本唔想落車。太多事。在我最須要你的時候, 你不是從旁支持我, 而是不停的用無聊問題煩我。我好想停一下, 我好想整個世界都停頓下來。好讓我可以自己一個靜靜地坐在一角好好的想。好煩呀。好大壓力呀。點解每一次我想自己做得更好的時候我身旁的事, 身旁的人都會屍橫遍野, 極目之下都是荒涼之景, 黑, 灰, 無氣, 無命, 沒有陽光, 千絲萬縷重重鎖住, 每一方面都不討好, 連自己都厭戰, 厭棄自己。


厭呢個字真係好
我真係好厭, 我亦都知道, 我沉得耐, 亦會越令人討厭。有時我真係會沉淪在令人討厭的黑暗之中。反正我都只想自己一個


有次訴苦後越說越激動, 自己也過不了自己的一關, 朋友勸我不來, 突然問我, 你想去那兒, 我陪你去。他的態度令我很感動, 他的問題令我很激動。我只想大喊道我只想走我只想走, 走...走到哪兒都好, 走到多遠都好, 總之甚麼都不再來就好...哪兒也好, 我想走, 我只想走我不想再留在這裡


綿綿細雨
回恆生的樓梯兩旁, 有著一株株我認得的朋友們。
霧鎖雲頂, 山嵐拂夜, 我心被沒在重重天淚中。

迷濛的前路似有暗黃的街燈映照著, 卻不知街燈照著的只是一條傷心的小路。街燈的心沒有一點傷心, 因為孤獨早已是家常便飯。只為了盡最後一分力為燈下的靈魂照出一點希望, 才幽幽的垂吊下一串串的燈光, 輕撫著疲累的心。
旁邊的老樹悄悄的惝開枯枝, 婆娑的樹影尤如老伯伯歷盡滄桑的雙手的輕輕撫慰著我。
這一刻的恆生梯, 份外孤寂, 也份外有一種超然的感觸。


低潮期
人人總有過
視乎你如何挨過
我從不怕自己挨不過
只怕自己挨過後傷痕更多
永遠
都烙印著心中, 腦中
我想趁未到盡頭之時走開一下

No comments: