Friday, September 14, 2007

生日應該快樂

又一年了。又大一歲了。

同屋企人到 Cafe Marco 吃 Dinner Buffet, 又遲到。

用優惠券﹐所以要分開兩張檯﹐是在 Spice Market 慣用的技倆﹐但料不到檯子分得那麼開。

三百多元一位的自助餐﹐半價後才覺得價錢正常。

謝謝爸媽。

失業半年﹐反而一點兒也不緊張。

活了多年﹐反而覺得天大地大。

覺得天大地大﹐反而想掘個洞鑽進去。

我好迷糊。賦閒在家的這段日子﹐明明每天都有事做。但又似沒事做。

到底有事做﹐還是沒事忙? 我開始抓狂。

有時候一個人就很容易抓狂。

這些賦閒在家的日子﹐其實每天都會出門﹐不是真的「隱蔽青年」。但性事越來越躁狂。

有時候﹐連覺得熱所以掙扎要不要開冷氣﹐都會變得讓自己抓狂。要不要去那兒﹐要不要吃比較貴的食物﹐要不要花這個錢﹐也會讓自己抓狂。有時事情其實不涉金錢﹐但都抓狂。

對不起﹐我讓身邊人都快瘋了。

生日應該快樂

4 comments:

C.M. said...

抱歉抱歉!

送來遲來了的生日快樂!

C.M. said...

(嗚嗚, btw, 我也快生日了... 又少一歲...)

Karen (Sze) said...

唔好意思!

補祝你生日快上!

大學生活如何啊?

搵到工做未呀?

會唔會無時間照顧d狗呢?

(無見咁耐係多o野問啦)

on dog said...

生日快樂!

失? 抓狂?

常!