Friday, December 01, 2006

睇番 18 Feb 2003 日記後感

一路執個 Blog, 一路睇番自己以前寫的日記。

除左開頭某幾篇日記真係好難頂 (超級極度難頂﹐有機會再講) 之外﹐原來一路睇番自己每日做過乜野事都幾好睇 – 原來以前大學的生活真係好多姿多彩架喎﹐我都唔知添。衣家番左工﹐變左好多﹐每日都係差唔多的行程﹐悶到連講都唔想講。

仲有就係﹐乜我以前d體能好成咁的?成日都可以係中大跑上跑落咁的…UC 落 Shaw, Shaw 上 NA, NA 落CC, CC 上本部…..嘩….講到好似無野一樣咁的?乜我以前咁 fit 架咩?

早知係咁果陣時就 join Gladys 一齊「毅行者」啦~~~ 依家呢副咁腐爛又咁生銹的體格﹐真係行快步都虛脫死

No comments: