Wednesday, January 10, 2007

大香港主義的後遺症

有朋友 forward 左呢篇文章過來, 我一睇, 覺得感觸很深, 亦覺得「好到 point」。

雖然已經係上年十月的文章, 但係依家聽起上來, 一 d 過時的感覺都無, 仲覺得好到 point

即係話﹐香港人根本無改善過。

唔怪得真係要「哀香港」。

---------------------

天 文 台 長 林 超 英 : 只 懂 本 土 文 化 怎 與 人 競 爭 ?

蘋果日報「我問你答」  日期:2006年10月18日

Q : 你 批 評 香 港 新 一 代 缺 乏 國 際 視 野 , 可 否 舉 例 ?

A : 去 年 天 文 台 聘 請 科 學 主 任 , 有 超 過 四 十 人 應 徵 , 不 少 人 是 碩 士 畢 業 生 , 我 選 了 約 二 十 人 面 試 。 面 試 第 一 個 問 題 , 是 要 他 們 在 一 幅 只 有 海 岸 線 和 地 勢 高 度 , 沒 有 國 界 的 地 圖 上 指 出 香 港 的 位 置 。 (雖然我都算係睇得地圖多﹐但係只俾 contour lines 我都幾難 point 得準香港係邊度...睇下佢個 error tolerance range 有幾大啦) 誰 知 竟 有 一 半 人 不 知 道 , 最 離 譜 的 一 個 , 把 香 港 指 到 俄 羅 斯 以 東 的 海 參 崴 去 , 簡 直 是 匪 夷 所 思 ! (咁呢個又真係該死得太過份...)

能 正 確 指 出 位 置 的 , 只 有 一 半 人 , 我 再 要 求 他 們 指 出 中 國 的 位 置 , 結 果 大 部 份 應 徵 者 指 的 地 方 都 不 越 過 長 江 流 域 , 只 有 一 位 能 有 紋 路 地 大 概 指 出 中 國 的 位 置 , 也 知 道 新 疆 等 地 方 。 我 再 考 他 , 問 他 新 疆 以 外 是 甚 麼 地 方 ? 答 案 是 中 亞 。 誰 知 他 想 了 一 會 , 竟 說 是 美 國 和 加 拿 大 ! 我 嚇 了 一 跳 ! (喂! 唔係嘛?能夠只憑 contour lines 可以 sketch 到中國國域出來的人﹐竟然咁樣答?你答印度呀﹐伊朗呀都忍你呀...) 唉 , 我 很 失 望 , 真 的 很 失 望 (Me too) !你 來 投 考 天 文 台 科 學 主 任 , 工 作 是 預 測 香 港 天 氣 , 連 香 港 在 哪 裡 都 不 知 道 又 怎 預 測 ?

過 去 , 這 些 問 題 只 在 聘 請 科 學 助 理 時 才 問 , 已 經 是 二 十 年 前 的 事 了 , 誰 知 二 十 年 後 , 香 港 年 輕 人 的 常 識 會 差 到 這 個 地 步 ! 香 港 人 的 世 界 觀 , 由 傳 媒 對 國 際 新 聞 報 道 的 多 寡 已 可 看 到 , 我 換 過 好 幾 份 中 文 報 章 , 原 因 是 它 們 的 國 際 新 聞 篇 幅 太 少 , 這 情 況 一 直 沒 有 改 善 。 國 際 新 聞 篇 幅 已 經 不 多 , 一 半 以 上 是 軟 性 新 聞 (咩叫「軟性新聞」?「硬性」的新聞又係乜野?) , 國 際 形 勢 分 析 的 文 章 完 全 欠 奉 , 這 樣 我 們 又 怎 能 掌 握 國 際 形 勢 ?

Q : 香 港 新 一 代 欠 缺 國 際 視 野 的 原 因 是 甚 麼 ?

A : 跟 我 們 的 教 育 制 度 很 有 關 係 。 學 生 在 中 三 後 已 分 了 文 理 科 , 大 部 份 理 科 學 生 在 中 三 後 , 便 不 用 再 接 觸 地 理 和 歷 史 。 地 理 和 歷 史 是 一 個 人 擁 有 國 際 視 野 的 根 本 。 國 際 視 野 就 是 時 和 空 , 時 是 歷 史 , 空 是 地 理 , 但 香 港 一 大 部 份 人 對 地 理 和 歷 史 的 認 識 , 只 停 留 在 中 三 階 段 , 我 們 又 可 以 有 甚 麼 要 求 ? 我 期 望 通 識 教 育 可 以 扭 轉 這 情 況 。(老實講﹐雖然有好多時我都覺得自己適合讀理科﹐但諗番轉頭﹐如果唔係讀左歷史同地理﹐我都唔知原來呢兩科係可以好有趣的 [亦可以好無趣啦當然]﹐絕非其他人所講一樣「超悶」,「超廢」)

另 一 個 原 因 , 或 許 是 過 去 我 們 的 「 大 香 港 」 主 義 。 七 十 年 代 香 港 經 濟 起 飛 , 往 後 的 三 十 年 , 香 港 經 濟 發 展 蓬 勃 , 大 家 只 要 專 注 自 己 的 工 作 , 生 活 已 經 不 錯 , 因 此 缺 乏 了 解 世 界 的 動 力 , 也 以 為 香 港 很 了 不 起 。 當 你 稱 呼 內 地 同 胞 為 「 阿 燦 」 時 , 你 又 怎 會 去 了 解 中 國 ? (同意)

Q : 政 務 司 司 長 許 仕 仁 曾 警 告 香 港 會 被 邊 緣 化 , 你 認 同 嗎 ? 香 港 這 個 國 際 大 都 會 的 名 堂 還 可 以 維 持 多 久 ?

A : 我 很 悲 觀 , 我 估 計 以 香 港 人 這 種 閉 門 造 車 的 態 度 , 香 港 國 際 大 都 會 這 個 地 位 不 能 維 持 多 久 , 可 能 是 二 十 到 三 十 年 左 右 , 很 快 會 被 人 家 取 代 。 過 去 我 們 有 競 爭 力 , 是 因 為 我 們 有 國 際 經 驗 和 視 野 , 但 現 在 每 下 愈 況 , 即 使 北 上 發 展 , 我 們 也 要 跟 其 他 國 家 的 人 才 競 爭 。 如 果 你 甚 麼 都 不 懂 , 甚 麼 都 不 會 , 只 會 香 港 最 本 土 的 文 化 , 又 怎 跟 別 人 競 爭 ? (都唔緊要啦已經 - 因為連「香港最本土的文化」都已經俾人拆晒 - 啦嘛)

張 寶 華 特 約 採 訪

--------------------

p.s. 補回 31/ 12/ 2006 & 3/ 1/ 2007

No comments: