Tuesday, January 23, 2007

HKAPA Dance Studio
終於都俾我有機會影到佢一幅相喇

好鐘意呢個地方﹐因為佢夠大﹐又有勁~大塊鏡﹐仲有好舒服的地板添。 唔著鞋咁係度 「先」來「先」去﹐好好玩

下次一定要記得買到對 Jazz shoes 先得。

No comments: